De AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) zijn speciaal bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 9 jaar die nog geen instrument bespelen. Het is een prima voorbereiding op de instrumentale les. De kinderen zijn actief bezig met bewegen, zingen, luisteren en zelf...