Theaterproductiegroep Winsum (groep 5 t/m 8)

De productiegroep is het vervolg op de basiscursus. Heb je vorig jaar (of eerder) de basiscursus gedaan? En smaakte dat naar meer? Dan is de productiegroep geschikt voor jou!

We gaan dieper in op alles wat je hebt geleerd en samen werken we toe naar een echte eindvoorstelling. Je speelt samen met andere kinderen die allemaal al theater-ervaring hebben. Samen met onze docent maken jullie een voorstelling en leer je alle vaardigheden. Meld je snel aan voor deze theaterlessen!

Deze cursus is bedoeld voor kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool, die al ervaring met theater hebben.

Waar en wanneer?

De Blauwe Schuit, Warfstraat 1 te Winsum, op woensdag van 16.00-18.00 uur.
De cursus start op woensdag 22 september, er zijn 25 lessen, een extra repetitie en een generale repetitie. De voorstellingen zijn gepland op 21 en 22 mei. De laatste (afsluitende) les is op 25 mei.
In de maand december zijn er vanwege de drukte rond Sinterklaas en Kerst géén lessen.

Kosten € 230,=

Anniek Akkerman is een enthousiaste en bevlogen theaterdocent, die in 2019 afstudeerde als Docent Theater BA aan de NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Al tijdens haar studie maakte zij diverse kinderproducties en jeugdvoorstellingen, was regisseur en artistiek leider van de Shakespeare-productie/communityvoorstelling 'Midzomernachtsdroom' in Gorredijk. Voor Wonderboom maakt zij dit schooljaar twee producties: voor groep 13 + B "De Storm en met de productiegroep 8-12 jaar een bewerking van Romeo en Julia van William Shakespeare. Als acteur speelde zij o.a. bij Jonge Sla Theater.

Nieuwe voorwaarden en tarieven 2021/2022

Voor het nieuwe cursusjaar 2021/2022 zijn de tarieven bekend!

Subsidie en financiële ondersteuning

Alle leerlingen tot en met 18 jaar, die wonen in de gemeente Het Hogeland, komen in aanmerking voor gesubsidieerde reguliere muzieklessen.

Instrument huren

Heb je nog geen instrument? Overleg dan eerst met je docent, deze heeft goede tips m.b.t. de aanschaf of huurmogelijkheden. In sommige gevallen kan tijdelijk een instrument bij het Cultuurcentrum gehuurd worden.

 

Wil je deze les graag volgen?

Meld je dan snel aan! Wij nemen contact met je op en plannen een eerste kennismakingsles voor je in!