Tarieven 2021/2022

Tarieven Muzieklessen

 

De Muziekclub (Algemene Muzikale Vorming)

AMV (groepsles): € 135,= per cursusjaar.
De lesduur hangt af van het aantal kinderen per groep en is maximaal 45 minuten per week.
Het totale aantal lessen per cursusjaar bedraagt minimaal 35 en maximaal 38.

NIEUW: in Winsum starten we op 15 februari a.s. met twee Muziekclub-groepen, de kosten hiervan zijn € 65,= voor de periode tot aan de zomervakantie 2022.

 

Instrumentale en vocale lessen

In onderstaande tabel staan de lestarieven per cursusjaar. De lessen aan minderjarigen uit de gemeente Het Hogeland worden gesubsidieerd, de lessen aan volwassenen worden aangeboden tegen kostprijs.
Voor reguliere muzieklessen die wekelijks plaatsvinden geldt dat er minimaal 35 en maximaal 38 lessen worden gegeven in een lesjaar.

Lesduur t/m 17 jr* 18 jaar en ouder**
20 minuten per week € 380,= € 520,=
25 minuten per week € 475,= € 650,=
30 minuten per week € 570,= € 780,=
30 minuten per twee weken niet mogelijk € 390,=
duoles***, twee leerlingen samen 30 minuten per week € 285,= p.p. € 390,= p.p.

Let op: de keuze voor lessen van 20, 25 of 30 minuten wordt in principe gehonoreerd, tenzij het lesrooster van de docent dit niet toelaat – in dat geval volgt nader overleg.

*Kinderen en jongeren t/m 17 jaar die in de gemeente Het Hogeland wonen
**Volwassenen (18 jaar en ouder) die in de gemeente Het Hogeland wonen én iedereen van buiten de gemeente Het Hogeland
***Duoles is alleen mogelijk in overleg met de docent.

NB: Groepslessen voor 3 of meer leerlingen zijn in bepaalde gevallen mogelijk, in overleg met de docent en de administratie. Het tarief en de lesduur worden dan nader vastgesteld.

 

Strippenkaart

Wie flexibele lessen wil, kan kiezen voor een strippenkaart. Deze kost € 300,= voor totaal 300 lesminuten. De 300 lesminuten zijn in overleg met de docent in te delen in bijv. 10 lessen van 30 minuten, 15 lessen van 20 minuten, of op een andere wijze.

 

Ensembles / bands

Meer informatie te verkrijgen bij de administratie.

 

Popkoor ENCORE

Op 10 februari start een nieuwe serie popkoorlessen, de kosten zijn € 130,= voor de periode tot aan de zomervakantie 2022. Dit zijn ca. 20 repetities incl. een optreden/concertje.

 

Examens

Theorie-examen: € 45,=. Dit is inclusief een cursus van 10 à 14 wekelijkse lessen en het benodigde lesmateriaal.

Instrumentaal examen niveau A t/m D: € 30,=.
Instrumentaal elementair examen: gratis

 

Theaterlessen

Basiscursus Theater; kinderen uit groep 5 t/m 8, 25 lessen €195,-
Theaterproductiegroep; (vervolg basiscursus); kinderen uit groep 5 t/m 8, 25 lessen, 2 extra repetities + voorstellingen €230,-

Basiscursus Theater; jongeren vanaf klas 1 voortgezet onderwijs, 25 lessen €195,-
Theaterproductiegroep; (vervolg basiscursus) (jongeren vanaf klas 1 voortgezet onderwijs), 25 lessen, 2 extra repetities + voorstellingen €230,-

Musicalproductiegroep; (kinderen uit groep 5 t/m 8 én jongeren van klas 1 t/m 3 voortgezet onderwijs) 25 lessen, 2 extra repetities + voorstellingen €295,-

Theater voor volwassenen; blok van 8 lessen €140,-

 

Aanbod muziek en theater voor het basis- en voortgezet onderwijs

Zie de pagina Cultuur op school.

 

Kortingen

Gezinskorting
Soms volgen meerdere kinderen uit één gezin muziek- en/of theaterles. Voor het derde kind geldt dan een gezinskorting van € 50,=. Dit geldt alleen wanneer de kinderen (t/m 17 jaar) reguliere theaterles of instrumentale/vocale muziekles krijgen (dus geen AMV).

Korting voor leden van muziekverenigingen
Voor leerlingen t/m 17 jaar die reguliere muzieklessen volgen bij het Cultuurcentrum en gedurende hetzelfde lesjaar ook lid zijn van een muziekvereniging in de gemeente Het Hogeland, geldt een korting op de muzieklessen van € 50,=.

Andere kortingsregelingen
Ook anderszins kunnen cursisten soms in aanmerking komen voor korting. De gemeente Het Hogeland voorziet in een tegemoetkoming in de leskosten voor gezinnen met een minimum inkomen. Ook kan in dit soort situaties een beroep worden gedaan op het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld. We hebben de kortingsregelingen hier op een rij gezet.