Cultuur op school in Het Hogeland

Wij bieden een uitgebreid programma aan theater- en muzieklessen, workshops én Naschools aanbod. Onderstaand een eerste overzicht, in samenwerking met scholenkoepels in Het Hogeland én de nieuwe cultuurcoaches wordt een uitgebreider programma t.z.t gepresenteerd.

Informatie & samenwerken

Theater op school:

Onze theaterafdeling (voorheen Wonderboom) wordt regelmatig gevraagd voor projecten op (basis)scholen. Om je op ideeën te brengen, schetsen we onderstaande mogelijkheden.

 

  • Workshop kennismaking met theater. Voor leerlingen die nog nooit met theater in aanraking zijn geweest.
  • Workshop(reeks) theatersport. Op een speelse en laagdrempelige manier improviseren met jouw klas.
  • Workshopreeks theater. In een reeks van ongeveer vier lessen werken we vanuit de fantasie van de leerlingen toe naar een korte presentatie voor de ouders/verzorgers.
  • De eindvoorstelling van groep 8. In een aantal lessen helpen we jouw klas om hun eindvoorstelling neer te zetten. Musical, improviserend of enkel tekst, we helpen jullie erbij!
  • De school speelt! In een reeks lessen werken we met de hele school toe naar een gezamenlijke voorstelling. Elke klas voegt een deel van het toneelstuk toe.
  • Iets anders op maat. Al naar gelang van uw wensen maken we een speciaal programma voor jouw klas of school.

Muziek op School:

Onze muziekdocenten delen graag hun liefde en talent voor muziek en hun muziekinstrument met kinderen op de scholen. Zij komen dus als musicus en muziekdocent in de klas om van daaruit met de leerlingen en leerkrachten muzikaal aan de slag te gaan. Het muziekinstrument dient als kapstok voor de inhoud van de muziekles(sen) en eventueel vakoverschrijdende opdrachten voor, tijdens of na die lessen.

Ons aanbod kan op zichzelf staand als een eerste/incidentele kennismaking met muziekinstrumenten en muziekeducatie plaatsvinden maar ook binnen bijvoorbeeld een project of muzikale leerlijn van de school.

 

  • Kortlopende projecten, variërend van eenmalig tot vier keer.
  • Muziekinstrument gericht
  • Voor een specifieke doelgroep (onder- / midden- / bovenbouw)
  • Vakoverschrijdend (gekoppeld aan SLO doelen)

Bekijk al ons aanbod voor op school

Onderstaand een greep uit de cursussen, workshops, theatervoorstellingen en muziekvoorstellingen die wij standaard kunnen aanbieden voor scholen.
Liever maatwerk? Ook dat is mogelijk, neem gerust contact op met onze Cultuurcoach Onderwijs!