Tarieven 2022/2023

 Tarieven Muzieklessen

 

De Muziekclub (Algemene Muzikale Vorming)

AMV (groepsles): € 135,= per cursusjaar.
De lesduur hangt af van het aantal kinderen per groep en is maximaal 45 minuten per week.
Het totale aantal lessen per cursusjaar bedraagt minimaal 35 en maximaal 38.

 

Instrumentale en vocale lessen

In onderstaande tabel staan de lestarieven per cursusjaar. Voor reguliere muzieklessen die wekelijks plaatsvinden geldt dat er minimaal 35 en maximaal 38 lessen worden gegeven in een lesjaar.

Lesduur t/m 20 jr* 21 jaar en ouder**
20 minuten per week € 380,= € 572,=
25 minuten per week € 475,= € 715,=
30 minuten per week € 570,= € 858,=
30 minuten per twee weken mogelijk v.a. 18 jr € 429,=
duoles***, twee leerlingen samen 30 minuten per week € 285,= p.p. € 429,= p.p.

Let op: de keuze voor lessen van 20, 25 of 30 minuten wordt in principe gehonoreerd, tenzij het lesrooster van de docent dit niet toelaat – in dat geval volgt nader overleg.

*Kinderen en volwassenen t/m 20 jaar die in de gemeente Het Hogeland wonen
**Volwassenen van 21 jaar en ouder die in de gemeente Het Hogeland wonen én iedereen van buiten de gemeente Het Hogeland
***Duoles is alleen mogelijk in overleg met de docent.

NB: Groepslessen voor 3 of meer leerlingen zijn in bepaalde gevallen mogelijk, in overleg met de docent en de administratie. Het tarief en de lesduur worden dan nader vastgesteld.

 

Strippenkaart

Wie flexibele lessen wil, kan kiezen voor een strippenkaart. Deze kost € 300,= voor kinderen en jongeren t/m 20 jaar en € 330,= voor volwassenen vanaf 21 jaar. De kaart omvat totaal 300 lesminuten. De 300 lesminuten zijn in overleg met de docent in te delen in bijv. 10 lessen van 30 minuten, 15 lessen van 20 minuten, of op een andere wijze.

 

Ensembles / bands

Meer informatie te verkrijgen bij de administratie.

 

Popkoor ENCORE

Het popkoor repeteert op donderdagavond van 20.00 – 21.30 uur in de Meenschaar te Bedum. De repetities zijn ingedeeld in drie series. De eerste serie omvat 7 repetities en start op 1 september. Kosten € 55,=. In november/december is de tweede serie van 7 repetities, kosten eveneens € 55,=. In januari start de derde serie, van 15 repetities, kosten € 110,=. Stuur een e-mail naar de administratie wanneer je mee wilt doen of vragen hebt.

 

Examens

Theorie-examen: € 45,=. Dit is inclusief een cursus van 10 à 14 wekelijkse lessen en het benodigde lesmateriaal.

Instrumentaal examen niveau A t/m D: € 30,=.
Instrumentaal elementair examen: gratis

 

Tarieven Theaterlessen

Theaterproeverij

Kinderen (groep 4 t/m 8 van de basisschool): 24 lessen van 1 uur, €165,- (minimaal 8 deelnemers)
Jongeren (middelbare school): 24 lessen van 1,5 uur, €195,- (minimaal 8 deelnemers)
Volwassenen: per blok van 8 lessen van 2 uur, €140,-. Bij aanmelding voor het hele cursusjaar (3 blokken van 8 lessen) geldt een speciaal combitarief van €350,- (in plaats van €420,-).

Podiumgroep

Kinderen (groep 5 t/m 8 van de basisschool): 20 lessen van 2 uur, 2 extra repetities + voorstellingen, €200,-
Jongeren (middelbare school): 25 lessen van 2 uur, 2 extra repetities + voorstellingen, €230,-

Musical

Voor kinderen van ca. 8-15 jaar: 25 lessen (theater, zang en dans) van 2 uur, 2 extra repetities + voorstellingen, €295,-

 

Aanbod muziek en theater voor het basis- en voortgezet onderwijs

Zie de pagina Cultuur op school.

 

Kortingen

Gezinskorting
Soms volgen meerdere kinderen uit één gezin muziek- en/of theaterles. Voor het derde kind geldt dan een gezinskorting van € 50,=. Dit geldt alleen wanneer de kinderen (t/m 17 jaar) reguliere theaterles of instrumentale/vocale muziekles krijgen (dus geen AMV).

Korting voor leden van muziekverenigingen
Voor leerlingen t/m 17 jaar die reguliere muzieklessen volgen bij het Cultuurcentrum en gedurende hetzelfde lesjaar ook lid zijn van een muziekvereniging in de gemeente Het Hogeland, geldt een korting op de muzieklessen van € 50,=.

Andere kortingsregelingen
Ook anderszins kunnen cursisten soms in aanmerking komen voor korting. De gemeente Het Hogeland voorziet in een tegemoetkoming in de leskosten voor gezinnen met een minimum inkomen. Ook kan in dit soort situaties een beroep worden gedaan op het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld. We hebben de kortingsregelingen hier op een rij gezet.