Tarieven 2024/2025

Tarieven Muzieklessen

De Muziekclub (Algemene Muzikale Vorming)

AMV (groepsles): € 142,= per cursusjaar.
De lesduur hangt af van het aantal kinderen per groep en is maximaal 45 minuten per week.
Het totale aantal lessen per cursusjaar bedraagt minimaal 35 en maximaal 38.

Instrumentale en vocale lessen

In onderstaande tabel staan de lestarieven per cursusjaar. Voor reguliere muzieklessen die wekelijks plaatsvinden geldt dat er minimaal 35 en maximaal 38 lessen worden gegeven in een lesjaar.

Lesduur t/m 20 jr* 21 jaar en ouder**
20 minuten per week € 400,= € 600,=
25 minuten per week € 500,= € 750=
30 minuten per week € 600= € 900,=
30 minuten per twee weken mogelijk v.a. 18 jr € 450=
duoles***, twee leerlingen samen 30 minuten per week € 300= p.p. € 450= p.p.

Let op: de keuze voor lessen van 20, 25 of 30 minuten wordt in principe gehonoreerd, tenzij het lesrooster van de docent dit niet toelaat – in dat geval volgt nader overleg.

*Kinderen en volwassenen t/m 20 jaar die in de gemeente Het Hogeland wonen
**Volwassenen van 21 jaar en ouder die in de gemeente Het Hogeland wonen én iedereen van buiten de gemeente Het Hogeland
***Duoles is alleen mogelijk in overleg met de docent.

NB: Groepslessen voor 3 of meer leerlingen zijn in bepaalde gevallen mogelijk, in overleg met de docent en de administratie. Het tarief en de lesduur worden dan nader vastgesteld.

Strippenkaart

Wie flexibele lessen wil, kan kiezen voor een strippenkaart. Deze kost € 315= voor kinderen en jongeren t/m 20 jaar en € 347,= voor volwassenen vanaf 21 jaar. De kaart omvat totaal 300 lesminuten. De 300 lesminuten zijn in overleg met de docent in te delen in bijv. 10 lessen van 30 minuten, 15 lessen van 20 minuten, of op een andere wijze. 

Cursus Muziek op schoot

Een cursus van 8 lessen van 1 uur kost € 68,=. 

Ensembles / bands

Meer informatie te verkrijgen bij de administratie. 

Examens

Theorie-examen: € 48=. Dit is inclusief een cursus van 10 à 14 wekelijkse lessen en het benodigde lesmateriaal.
Instrumentaal examen niveau A t/m D: € 32,=.
Instrumentaal elementair examen: gratis

 

Tarieven Theaterlessen

Kinderen

Introductiecursus musical (groep 2 t/m 4 van de basisschool): 8 lessen van 0,75 uur, € 42,- (minimaal 8 deelnemers)
Introductiecursus theater (groep 5 t/m 8 van de basisschool): 8 lessen van 1,5 uur, €84,- (minimaal 8 deelnemers)
Theater (groep 5 t/m 8 van de basisschool): 24 lessen van 1,5 uur plus een eindpresentatie, €273,- (minimaal 8 deelnemers)
Musical (groep 5 t/m 8 van de basisschool): 24 lessen van 1,75 uur plus een eindproductie, € 326,– (bij minimaal 8 deelnemers)

Jongeren
Theatercursus (vanaf klas 1 voortgezet onderwijs): 24 lessen van 1,5 uur plus een eindpresentatie, € 273,- (minimaal 8 deelnemers)
Musical (vanaf klas 1 voortgezet onderwijs): 24 lessen van 1,75 uur plus een eindproductie, € 326,- (bij minimaal 8 deelnemers) 

Volwassenen

Theater: 12 lessen van 2 uur, eindpresentatie is de laatste les, € 221,- (minimaal 8 deelnemers)
De Vloer op: 12 lessen van 2 uur, eindpresentatie is de laatste les, € 221,- (minimaal 8 deelnemers)

Tarieven Danslessen

-dans voor peuters (leeftijd 2 – 4 jaar): € 75,=, 15 lessen van 45 minuten
-dans voor kleuters (leeftijd 4 – 6 jaar): € 150,= , 30 lessen van 45 minuten
-ballet (leeftijd 6 –15 jaar) : € 250,=, 30 lessen van 75 minuten
-ballet (leeftijd 16+): € 250,= t/m 20 jaar, € 300,= vanaf 21 jaar, 30 lessen van 75 minuten 
-moderne dans & improvisatie (leeftijd 6- 9 jaar): € 200,=, 30 lessen van 60 minuten
-moderne dans &improvisatie (leeftijd 10-16 jaar): € 250,= , 30 lessen van 75 minuten 
-moderne dans & improvisatie (leeftijd 16+): € 200,=  t/m 20 jaar, € 250,= vanaf 21 jaar, 30 lessen van 60 minuten
-moderne dans & improvisatie (leeftijd 50+): € 250,= , 30 lessen van 60 minuten
-choreo productiegroep: € 250,= t/m 20 jaar, € 300,= vanaf 21 jaar, 30 lessen van 75 minuten
-internationale dans (leeftijd 6 – 12 jaar): € 200,= , 30 lessen van 60 minuten
NB: wie inschrijft voor 2 danscursussen krijgt 50 euro korting

Tarieven Film/sounddesign

Info volgt

Aanbod voor het basis- en voortgezet onderwijs

 Zie de pagina Cultuur op school.

Kortingen

 Korting voor leden van muziekverenigingen
Voor leerlingen t/m 20 jaar die reguliere muzieklessen volgen bij het Cultuurcentrum en gedurende hetzelfde lesjaar ook lid zijn van een muziekvereniging in de gemeente Het Hogeland, geldt een korting op de muzieklessen van € 50,=. Voor elke 2e danscursus in één cursusjaar geldt een korting van € 50,=.

Gezinskorting
Soms volgen meerdere kinderen uit één gezin muziek- en/of theaterles. Voor het derde kind geldt dan een gezinskorting van € 50,=. Dit geldt alleen wanneer de kinderen (t/m 17 jaar) reguliere theaterles of instrumentale/vocale muziekles krijgen (dus geen AMV) en er niet al korting wordt verleend vanwege het lidmaatschap van een muziekvereniging.

Andere kortingsregelingen
Ook anderszins kunnen cursisten soms in aanmerking komen voor korting. De gemeente Het Hogeland voorziet in een tegemoetkoming in de leskosten voor gezinnen met een minimum inkomen. Ook kan in dit soort situaties een beroep worden gedaan op het Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting Leergeld. We hebben de kortingsregelingen hier op een rij gezet.