Voor al onze lessen en cursussen geldt, dat er tijdens de schoolvakanties en op de officiële feestdagen geen les wordt gegeven.

Vakantierooster 2021/2022:

  • Aanvang cursusjaar: maandag 30 augustus 2021
  • Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021
  • Kerstvakantie: 25 december t/m 9 januari
  • Voorjaarsvakantie: 19 t/m 27 februari 2022
  • Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022
  • Zomervakantie: 16 juli t/m 28 augustus 2022

Officiële feestdagen die buiten bovengenoemde schoolvakanties vallen en waarop geen lessen worden gegeven:

  • Goede Vrijdag: 15 april
  • 2e Paasdag: 18 april
  • Hemelvaartsdag: 26 mei
  • 2e Pinksterdag: 6 juni