Voor al onze lessen en cursussen geldt, dat er tijdens de schoolvakanties en op de officiële feestdagen geen les wordt gegeven.

De zomervakantie begint op 22 juli 2023

Vakantierooster 2023/2024:

  • Aanvang cursusjaar: maandag 4 september 2023
  • Herfstvakantie: 21 t/m 29 oktober 2023
  • Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
  • Voorjaarsvakantie: 17 t/m 25 februari 2024
  • Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024 
  • Zomervakantie: 20 juli t/m 1 september 2024

Officiële feestdagen die buiten bovengenoemde vakanties vallen en waarop geen lessen worden gegeven:

  • Goede Vrijdag: 29 maart 2024
  • 2e Paasdag: 1 april 2024
  • 2e Pinksterdag: 20 mei 2024