Coronabeleid vanaf 28 november 2021

Geachte cursist, ouder / verzorger,

Helaas hebben de nieuwe coronamaatregelen van de Rijksoverheid ook weer een grote impact op onze muzieklessen en theaterlessen. Met ingang van 28 november geldt het volgende voor alle lessen van Cultuurcentrum Hogeland:

 • Alle locaties moeten om 17.00 uur sluiten.
 • Alle muzieklessen na 17.00 uur worden daarom online gegeven. LET OP: voor veel docenten zal het niet mogelijk zijn om ’s middags wel naar de locatie te komen, als zij om 17.00 uur weer naar huis moeten om over te schakelen naar online lesgeven. Zij zullen in dat geval al hun lessen online aanbieden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
 • Alle groepslessen na 17.00 uur (muziek, theater en koorrepetities) gaan vooralsnog niet door. Wanneer meer duidelijk is over de duur van deze overheidsmaatregelen en de ontwikkeling van de coronasituatie, informeren we u over of en wanneer deze lessen kunnen worden ingehaald.
 • Indien lestijden tijdelijk (kunnen) veranderen, dan informeert de docent de leerlingen/cursisten hier rechtstreeks over.

Voor de lessen die nog wel op locatie kunnen plaatsvinden, gelden deze maatregelen:

 • Houd u alstublieft aan de regels zoals die op de locatie kenbaar worden gemaakt.
 • Houd 1,5 meter afstand in de gangen en verder overal waar dit mogelijk is.
 • Ouders/verzorgers wordt verzocht buiten de locatie te wachten.
 • Een mondkapje dragen in de gangen is verplicht.
 • Coronabewijs en identiteitskaart moet getoond worden bij toegang voor personen van 18 jaar en ouder; de docent zal het coronabewijs van leerlingen/deelnemers van 18 jaar en ouder controleren.

Blijf uiteraard ook de algemene regels in acht nemen:

 • Blijf thuis bij klachten en laat u/uw kind testen;
 • Geef geen handen;
 • Was de handen vaak en goed;
 • Hoest en nies in de elleboog.

Deze regels gelden – voor zover nu bekend – tot en met 18 december 2021. Wij danken u vriendelijk voor uw begrip en medewerking en wensen u goede gezondheid!