Cultuurcoach gezocht!
Cultuurcentrum Hogeland en de gemeente Het Hogeland hebben ruimte voor een cultuurcoach Onderwijs (0,5 fte). Wij zoeken een enthousiaste, kundige collega om ons team te versterken.
Let op: gelijktijdig is ook de functie van cultuurcoach Amateurkunst & Participatie (0,4 fte) vacant geworden. Een combinatie van de twee functies in één aanstelling (0,9 fte) is bespreekbaar.

Wat doet de cultuurcoach Onderwijs?
Op scholen groeit het besef hoe belangrijk (en leuk!) de kennismaking met kunst en cultuur is voor de ontwikkeling van kinderen. Als Cultuurcoach Onderwijs draag je bij aan goede cultuureducatie op de 35 scholen voor basisonderwijs en de 6 scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Het Hogeland, door:

 • te zorgen dat scholen duidelijk zicht hebben op en toegang hebben tot het brede culturele aanbod in de gemeente, waarbij je instaat voor de kwaliteit van dat aanbod;
 • de vraag van scholen te vertalen in passende lesprogramma’s en -projecten en de uitvoering hiervan te realiseren: je maakt inhoudelijke afspraken met scholen en met vakdocenten, spreekt de tarieven af en zorgt dat de planning en afronding in orde zijn;
 • scholen te ondersteunen bij gemeentelijke en andere subsidieaanvragen;
 • een goede samenwerking en afstemming met de regioconsulent van de steuninstelling Kunst & Cultuur (K&C): jullie ondersteunen scholen bij de vertaling van hun cultuurvisie naar een concreet curriculum, waar mogelijk in een doorgaande leerlijn, en je draagt inhoudelijk bij aan de halfjaarlijkse lokale netwerkbijeenkomsten voor cultuurcoördinatoren / icc’ers;
 • vakinhoudelijke trainingen te organiseren of zelf te geven voor het personeel van scholen die zelf cultuurlessen willen gaan verzorgen (‘coaching on the job’);
 • deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten voor cultuurcoaches en andere relevante initiatieven in de sector.

Ben jij de nieuwe cultuurcoach Onderwijs? (functieprofiel)

 • Je bent een toegankelijke, flexibel inzetbare professional met kennis van het culturele veld en/of het onderwijs in het Hogeland (of bent bereid en in staat die kennis in korte tijd te verwerven).
 • Je hebt enige kennis van subsidies en fondsen en ervaring met het aanvraagproces, zodat je scholen en makers van educatiemateriaal hierover goed kunt adviseren.
 • Je bent initiatiefrijk en een echte verbinder: je ziet kansen, legt makkelijk lijntjes tussen verschillende partijen en geeft ook graag praktisch handen en voeten aan de ontstane ideeën.
 • Je werkt sterk vraaggericht. Je kunt dus goed luisteren en achterhalen wat de behoeften van scholen en cultuurdocenten zijn, om dit te vertalen naar passend aanbod.
 • Je bent op 2,5 à 3 werkdagen per week flexibel inzetbaar; zo nu en dan ’s avonds of in het weekend activiteiten bezoeken vind je geen probleem.
 • Je woont in de provincie Groningen, het liefst in de gemeente Het Hogeland.

Over Cultuurcentrum Hogeland
Als cultuurcoach kom je in dienst bij Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland: de door de gemeente Het Hogeland aangewezen organisatie voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Met ca. 35 docenten verzorgen we muziek- en theaterlessen. Zowel op school als in de vrije tijd. Het Cultuurcentrum Hogeland heeft de ambitie om het voor àlle 48.000 Hogelandsters, jong en oud, mogelijk te maken om hun leven lang te blijven leren en hun creatieve talenten te ontdekken en ontwikkelen. Daarvoor werken we met vele andere partijen in Noord-Groningen samen. Onze organisatie is volop in ontwikkeling.

Wat wij bieden:
• Een ontzettend leuke, dynamische baan met veel ruimte voor je eigen inzichten!
• De vrijheid om je werktijd flexibel in te delen, waarbij gedeeltelijk thuiswerken tot de mogelijkheden behoort.
• Werken in een team van betrokken mensen met hart voor kunst- & cultuureducatie en aandacht voor elkaar.
• Een tijdelijk dienstverband van 0,5 fte bij het Cultuurcentrum Hogeland, met een salaris in schaal 8 van de CAO Kunsteducatie. De eerste aanstelling is voor een jaar, met zicht op verlenging na een positieve evaluatie.
• Woon-werkreiskostenvergoeding van €0,19/km voor max. 30 km per enkele reis.
• De combinatie met de functie van cultuurcoach Amateurkunst en Participatie (samen 0,9 fte) is bespreekbaar.

Solliciteren
Meer informatie over de cultuurcoaches vind je op https://cultuurcentrumhogeland.nl/cultuurcoaches/. Voor meer informatie over deze vacature(s) kun je contact opnemen met Rolien Scheffer, directeur van Cultuurcentrum Hogeland. Zij is hiervoor op maandagochtend en vrijdagochtend te bereiken op tel. nr. 06-81495197.
Solliciteren kan door vóór maandag 27 juni 2022 een motivatiebrief en je CV (graag in pdf) te sturen naar kantoor@cultuurcentrumhogeland.nl. De selectiegesprekken vinden plaats in week 27.