[Let op: deze vacature is inmiddels vervuld.]

Het bestuur van Stichting Kunst- en Cultuurcentrum Hogeland is op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Cultuurcentrum Hogeland is in 2021 ontstaan uit de fusie van drie gerenommeerde organisaties: Muziekschool Hunsingo, Muziekschool Noordakkoord en Theaterschool Wonderboom. In goede afstemming met de gemeente biedt het Cultuurcentrum de vijftigduizend inwoners van Het Hogeland op ambitieuze wijze actieve en passieve cultuurparticipatie aan, zowel in het basis- en voortgezet onderwijs als in de vrije tijd. Cultuurcentrum Hogeland staat wijd open voor nieuwe ontwikkelingen.

Aan Cultuurcentrum Hogeland wordt leiding gegeven door een directeur, die verantwoording aflegt aan het 5-koppig bestuur. Het bestuur vergadert zes tot zeven keer per jaar en volgt hierbij de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de Governance Code Cultuur (GCC). De WBTR en GCC beogen een zorgvuldige bestuurs- en toezichtcultuur te creëren en te handhaven.

Binnen het bestuur is de positie van penningmeester vacant. Het primaire aandachtsgebied voor de penningmeester is de monitoring van de door de directeur aangeleverde tussentijdse financiële informatievoorziening, de jaarlijkse begroting en de jaarverslaggeving. Kennis van financiële processen en financieel beleid is onontbeerlijk in deze functie. Het betreft een onbezoldigd bestuurslidmaatschap.

Geïnteresseerden in de functie van penningmeester wordt verzocht uiterlijk 6 maart een gemotiveerde reactie met beknopt cv te richten aan de voorzitter van het bestuur, dhr. P.D. Barthel. De aftredende penningmeester, dhr. W. Dieterman is graag bereid inlichtingen over de penningmeester-functie te geven. Met beide heren is een afspraak te maken via het kantoor van het Cultuurcentrum, per email kantoor@cultuurcentrumhogeland.nl.