Wegens ziekte van Peter Russchen komen zijn fotografieworkshops / fotospreekuren op de Culturele Doedagen te vervallen.