De cursus linoleumprinten in het Kultuurhoes te Wehe-den Hoorn komt helaas te vervallen.