Op 13 april 2024 organiseert Cultuurcentrum Hogeland een Muziekfestival: een dag voor iedereen uit het Hogeland van jong tot oud die iets muzikaals wil laten zien en horen op het podium voor een jury. Deze jury is er vooral om de deelnemers op een positieve manier feed-back te geven!

Er zijn verschillende leeftijdscategorieën, je kunt solo optreden, maar ook met een groep(je); per categorie valt een beker te winnen voor op je kamer of op de schoorsteenmantel.

Maar het gaat om het plezier; meedoen is belangrijker dan winnen! Voor iedereen is er dan ook een leuk aandenken, een certificaat en een positieve beoordeling op je optreden.

Muzikanten die graag begeleid willen worden door een pianist, kunnen dat bij de opgave invullen. In overleg met de pianist wordt dan een afspraak gemaakt om één keer te oefenen.

Lijkt het je leuk op mee te doen? Geef je dan op vóór 1 april 2024! Mail het ingevulde formulier naar coördinator Jildou Renema, op coordinator@cultuurcentrumhogeland.nl